Spawanie MIG MAG i TiG

spawanie metodą MIG/MAG oraz TIGPodczas spawania wykorzystujemy metodę MIG/MAG i TIG. Do zalet metody MIG/MAG, można zaliczyć m.in. dużą prędkość spawania, wysoką wydajność stapiania, łatwe jarzenie łuku spawalniczego oraz niskie koszty spoiwa. Ponadto ta metoda spawalnicza jest dobrze przystosowana do automatyzacji lub robotyzacji procesu. Obecnie większość prac jest wykonywanych w sposób automatyczny, dzięki czemu można osiągać bardziej precyzyjne efekty i wyeliminować tzw. błąd ludzki.

Jakie są zalety metody TIG?

Spawając przy pomocy metody TIG, otrzymujemy wysoką jakość złącza. Ma ono bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, korzystny kształt i zazwyczaj jest pozbawione niezgodności spawalniczych. Metoda ta umożliwia łączenie praktycznie wszystkich metali oraz stopów. W trakcie pracy nie dochodzi do rozprysków. Można spawać z dodatkowym topnikiem lub bez topnika. Cały proces można także kontrolować pod względem ilości wprowadzanego ciepła, materiału dodatkowego i zachowania jeziorka spawalniczego. Wszystkie te metody mają również swoje minusy. Niemniej jednak gdy obróbki dokonują profesjonalni spawacze, wówczas możliwość wystąpienia błędów jest ograniczona do minimum. Jeśli chcą Państwo skorzystać z fachowych usług w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu.